Přeměna starého domu v moderní centrum Příběh rekonstrukce domu

Nájemní byty v patře, v přízemí dílna a obchod knihařství. To byla poslední a v druhé polovině 20. století také převažující funkce domu. Ačkoliv Dačického dům byl v roce 1958 prohlášen za nemovitou kulturní památku, péče o něj zcela neodpovídala jeho významným památkovým hodnotám.

Kterak se z vybydleného domu stalo moderní informační centrum

Necitlivá „modernizace“ bytů se odrazila ve vložení řady příček, podhledů a technických rozvodů do původní dispozice, všechna okna a vnitřní dveře byly vyměněny za typové výrobky, většina omítek byla oškrábána nebo překryta tapetami. Podlahové krytiny z betonu a linolea neumožňovaly prodyšnost, a tak byly stěny v přízemí zavlhčené až do výšky dvou metrů.

Dům byl neobydlený řadu let, a když se v takovém objektu nevětrá a netopí, chátrá mnohem rychleji. Především ale byly po řadu desetiletí vynaloženy jen minimální prostředky na údržbu vnějšího pláště. Starou střechou progresívně zatékalo a štukové prvky fasád ohrožovaly kolemjdoucí. Dačického dům byl v tomto stavu několikrát veřejně označen za ostudu města a poslední z neopravených městských domů!

I když se na kutnohorské radnici čas od času mluvilo i o jeho prodeji, nakonec zvítězil zdravý názor, že dům patří ke kmenovému fondu majetku města Kutné Hory a po opravě by měl sloužit nejširší veřejnosti. A tak se začaly hledat možnosti jeho využití a finanční prostředky na jeho obnovu.

Pohled na stav domu před rekonstrukcí

Po řadě velice slibných, ale nakonec neúspěšných záměrů se v roce 2014 naskytla reálná možnost dům opravit a novou náplní jej znovu oživit. A to díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci 24. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.1, který dokonce nabízel stoprocentní finanční krytí nákladů. A také díky hlavnímu partnerovi projektu, Nadaci Kutná Hora – památka UNESCO, která připravila programovou náplň, na jejímž základě žádost u hodnotitelů dotace jednoznačně uspěla. Ale tyto pozitivní zprávy měly jedno velké úskalí: stihnout dům opravit a vybavit za necelý rok!

Začátek rekonstrukce, rok plný nálezů

Rekonstrukce započala v lednu 2015 vyklízecími pracemi. A v rámci nich byl učiněn první mimořádný objev: V souvrství podlahových krytin tzv. kaple byl objeven fragment unikátních gotických dlaždic. Bylo rozhodnuto o výrobě jejich kopií tak, aby se prostor kaple vrátil do stavu na začátku 16. století.

K dalšímu objevu došlo ve dvoře domu: Metr pod úrovní terénu byl objeven zasypaný pozdně gotický sloup patřící zaniklé místnosti.

Nebo další nález: pozdně gotický portál včetně původních omítek v patře. A řada dalších.

Restaurátorské obnovy se dočkala také uliční fasáda se štukovými prvky a její ústřední místo znovu ozdobila freska Madony, rekonstruovaná na základě historické fotografie z 19. století.

Filozofie obnovy domu

V Dačického domě se spolu setkává historie s přítomností. A této filozofii také odpovídala památková koncepce obnovy, při které byly zachovány a restaurovány nejcennější historické prvky. A naproti tomu se neskrytě a vědomě přiznalo, co je nové.

V tomto přístupu však bylo striktně nutné dodržovat všechny platné předpisy a normy a respektovat standardy 21. století, jakými jsou například osobní výtah, klimatizace, náročná technická infrastruktura a technologie expoziční instalace.

Dílo se nakonec zdárně podařilo realizovat za 40 týdnů s vynaloženými náklady ve výši 70,1 mil. Kč.

Chcete více informací nebo si objednat prohlídku?

Pošlete nám zprávu nebo nám zavolejte!