Dačického dům pro školáky Program pro školy I. stupně ZŠ

Dva různé edukační programy, které je možné spojit v jeden celek. Skvělá příležitost k obohacení výuky dějepisu, zeměpisu a výchovy k občanství. Děti se naučí poznávat město Kutná Hora z pohledu architektury a historie, druhý program je zaměřen na české památky UNESCO.

To je naše město – barevná historie

Tématem výukového programu je představit žákům základní stavební slohy na jedinečnosti architektury Kutné Hory. Děti se seznámí s nejvýznamnějšími historickými stavbami a přiřadí je podle barev k jednotlivým stavebním slohům. Postaví si podlahovou mapu města z puzzlí, rozmístí památky v prostoru a vybarví si papírovou skládačku památek.

Podívají se, jak město vypadalo v dobách minulých a nahlédnou do budoucnosti. Pomocí podlahové projekce se "propadnou" do stříbrného dolu a shlédnou animovaný film o historii Kutné Hory.

  • Barevné hmatové domečky
  • Barevné modely historických staveb, mapa města z puzzlí
  • Videoprojekce
  • Animovaný film
  • Pracovní listy

ZS-To-je-nase-mesto.JPG


Cena programu:

skupiny nad 10 dětí:  60,- Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma

Délka programu:

cca 90 min

 
Možnost objednání na každý všední den od 8.00 – 18.00 hod

Kontakt: 

e-mail: objednavky@dacickehodum.cz
tel:  732 477 426

 

Poznej rodinu UNESCO – co je UNESCO a kdo v něm bydlí?

Program je zaměřen na organizaci UNESCO. Přiblíží dětem hmotné i nehmotné dědictví jednotlivých národů. Žáci se dozvědí, jak je důležité staré tradice uchovávat pro příští generace.

Pomocí videoprojekce a dotykové obrazovky se seznámí s památkami UNESCO v ČR. Pomocí výtvarných pomůcek si zapamatují jejich dominanty. Objeví, co se skrývá pod nehmotným dědictvím naší republiky.

  • Modely památek UNESCO v ČR, mapa České republiky z puzzlí
  • Videoprojekce
  • Magnetická stěna
  • Pracovní listy

ZS-Poznej-rodinu-UNESCO.JPG


Cena programu:

skupiny nad 10 dětí:  60,- Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma

Délka programu:

cca 90 min

 
Možnost objednání na každý všední den od 8.00 – 18.00 hod

Kontakt: 

e-mail: objednavky@dacickehodum.cz
tel:  732 477 426

 

Extra nabídka Dačického domu

Při sloučení obou programů je cena za oba programy 100 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Během programů bude dětem nabídnuto pití.

Edukační program pro základní školy

Naše edukační programy navazují na Rámcové vzdělávací programy MŠMT ČR, které zdůrazňují nové strategie vzdělávání v provázanosti vzdělávacích oblastí – člověk a společnost, člověk a příroda, umění a kultura a vytváří průřezová témata – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova. To jsou také hlavní témata a principy organizace UNESCO a jsou jejím posláním.

Expozice v Dačického domě nabízí pedagogům skvělou příležitost k obohacení výuky dějepisu, výchovy k občanství, zeměpisu.

Návštěva Dačického domu může být pojata jako výchozí bod k návštěvě Kutné Hory, jako možný impuls k dalším projektům učitelů a jejich žáků nejen na téma UNESCO, ale také na téma historického, uměleckého a kulturního dědictví u nás.

 

Interaktivní programy můžete vyzkoušet na portále: https://www.veskole.cz/dumy/zakladni-skola-1-stupen/dacickeho-dum-pro-1-st-zs-2.

Chcete více informací nebo si objednat prohlídku?

Pošlete nám zprávu nebo nám zavolejte!