Nadace Kutná Hora – památka UNESCO Provozovatel Dačického domu

Dům provozuje Nadace Kutná Hora – památka UNESCO, která byla zřízena za účelem zajištění prezentace historického jádra Kutné Hory, podpory jeho zachování a uchování a plnění závazků vyplývajících z prohlášení města památkou zapsanou na listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Nadace Kutná Hora – památka UNESCO

Nadace vznikla na podzim roku 1997. Jedním z hlavních cílů se tehdy stala podpora soukromým vlastníkům památek, ať již pomoc technická, konzultační nebo i finanční.

Za dobu prvních deseti let existence nadace bylo vypsáno několik grantových programů, například na obnovu srubových konstrukcí, dřevěných trámových a povalových stropů, kamenných portálů a ostění, vstupních dveří, vrat a historických oken nebo uměleckých děl, které jsou součástí fasád.

Činnost nadace se však v posledních letech zacílila na dokumentaci, prezentaci a popularizaci památek. Nadace realizuje nebo se spolupodílí na projektech podpořených Ministerstvem kultury ČR v programu Podpora pro památky UNESCO. Pořádá přednášky a semináře zaměřené na specifickou problematiku péče o památky a realizuje výstavy.

Členy Nadace Kutná Hora – památka UNESCO jsou specialisté na památkovou péči, stavaři, architekti, restaurátoři nebo čelní představitelé městské samosprávy.

Hlavními činnostmi nadace jsou:

  • Prezentace Kutné Hory jako světové památky UNESCO, podpora zachování a uchování kulturního dědictví a genia loci historického města Kutné Hory.
  • Dokumentace stavebního vývoje památkových objektů a města jako celku.
  • Zprostředkování kontaktů mezi veřejností a odborníky v památkové péči, pracovníky státních institucí a samosprávy.
  • Spolupráce s českými a světovými městy, zapsanými na listinu Světového dědictví UNESCO.
  • Provozování Dačického domu v Kutné Hoře – vzdělávacího a prezentačního centra kulturního dědictví UNESCO

Z větších akcí a projektů posledních let realizovaných nadací připomeňme: v roce 2011 projekt Půlstoletí městské památkové rezervace Kutná Hora (1961 – 2011), v roce 2012 nadace organizovala Konferenci o obnově a restaurování vnějšího pláště chrámu sv. Barbory a v roce 2013 dokončila a zpřístupnila expozici o vývoji sedleckého kláštera v prostorách konventu společnosti Philip Morris ČR a.s. s názvem CXCI – Proměny kláštera v Sedlci.

Nadace se v roce 2015 aktivně spolupodílela na přípravě oslav Kutná Hora 20 let UNESCO a založila vlastní nakladatelskou činnost a vydala knihu Aleše Pospíšila SEDLEC – Příběh podivuhodného místa Kutné Hory. V letech 2014–2015 stála za tvorbou programové náplně žádosti o dotaci, posléze za realizací projektu Dačického dům v Kutné Hoře – Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO a od roku 2016 je provozovatelem centra.

 
Více informací naleznete na stránkách nadace: www.nadaceunescokh.cz

Chcete více informací nebo si objednat prohlídku?

Pošlete nám zprávu nebo nám zavolejte!