Dačického dům pro středoškoláky Program pro střední školy

Cílem těchto výukových programů je srozumitelnou formou přiblížit studentům středních škol historické stavební slohy – gotiku, baroko a nově i život ve středověku.

Za gotikou do Kutné Hory

Cílem tohoto výukového programu je srozumitelnou formou přiblížit studentům středních škol fenomén historických stavebních slohů – gotiku.

V Dačického domě si studenti formou přednášky, videoprojekce či pracovních listů osvojí základy gotické architektury včetně sochařství, malířství a shlédnou nejvýznamnější stavby ve světě, v České republice a v Kutné Hoře. Animovaný film je provede historií Kutné Hory a videomapping na model chrámu sv. Barbory či podlahová projekce středověkého dolu pak studenty pobídne k návštěvě památek Kutné Hory. Nádherná gotická kaple a zrestaurované kamenné portály pak umožní poznat gotiku z blízka! Poté se můžete vydat na procházku po kutnohorských gotických památkách. 

  • Kaple
  • Animovaný film
  • Videomapping na model chrámu sv. Barbory
  • Infopoint
  • Podlahová projekce
  • Pracovní list

06.jpg

Za barokem do Kutné Hory

Cílem tohoto výukového programu je srozumitelnou formou přiblížit studentům bohatost tvarů, velkolepost až pompéznost barokního slohu.

V Dačického domě si studenti formou přednášky, videoprojekce či pracovních listů osvojí základy barokní architektury včetně sochařství, malířství a shlédnou nejvýznamnější stavby na světě, v České republice a zejména v Kutné Hoře. Animovaný film je provede historií Kutné Hory a se znalostí slohu se mohou vydat na procházku po kutnohorských barokních památkách.

  • Animovaný film
  • Infopoint
  • Pracovní listy
  • Podlahová projekce

 DSC04542_RGB_maly.jpg

Vracíme se do středověku!

Edukační program probíhá formou přednášky kombinované s diskusí a je doprovázen promítáním relevantních obrázků.

Na úvod proběhne stručné seznámení s historií Kutné Hory s důrazem na 14. a 15. století. Poté bude následovat upozornění na klimatickou změnu, která nastala na začátku 14. století (počátek malé doby ledové) a její působení na myšlení lidí, ekonomickou, sociální a politickou situaci, neboť tato změna měla zásadní vliv na život v následujících stoletích.

Další část se bude věnovat konkrétním stránkám života v pozdním středověku – podoba a fungování tehdejších měst a vesnic, bydlení, móda, krášlení, hygiena, zdravotnictví, potraviny a jejich získávání, stravování, technický pokrok, řemesla, obchod, vzdělanost, válečnictví, právo, zábava, rodinný život.

Po ukončení této části programu bude následovat prohlídka Dačického domu.

Doba trvání programu je dvě hodiny, přičemž přednášková/diskusní část zabere přibližně hodinu a prohlídková část též.

K edukačnímu programu samozřejmě žáci obdrží pracovní list se základním shrnutím všech probraných informací. 

 

Chcete více informací nebo si objednat prohlídku?

Pošlete nám zprávu nebo nám zavolejte!