20.10.2016 - 16.4.2017 Jak pečujeme o Karlovo dědictví? Stavby císaře Karla IV. v 21. století

V květnu 2016 jsme si připomněli 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. (1316–1378). České království za jeho vlády prožívalo nebývalé období prosperity a hospodářského vzrůstu bez válečných konfliktů. Pevným pilířem ekonomiky se stala Kutná Hora a její tehdy bezedné stříbrné bohatství.

Stavby jako symboly

K nejvýraznějším symbolům, které nám Karlova doba dodnes zanechala, patří bezesporu architektura. Na prvním místě stojí katedrála sv. Víta na Pražském hradě nebo hrad Karlštejn. Ale i pro samotnou Kutnou Horu znamenala tato doba významný mezník ve středověkých dějinách, kdy se zformoval půdorys města, a byla založena většina jeho dominant.

Co uvidíte zajímavého?

Ve výstavních prostorách Dačického domu si prohlédnete panelovou prezentaci s tématikou, jak se ve 14. století vyvíjel půdorys Kutné Hory (poprvé graficky srozumitelně zpracováno), ale především, jak se v současnosti restauruje katedrála sv. Víta na Pražském Hradě nebo hrad Karlštejn.

Připravili jsme pro vás dále dva unikátní filmy: jeden mapuje výrobu a provoz kopie stavebního jeřábu ze 14. století, druhý ukazuje nejnovější metody 3D dokumentace architektury. Ve vitrínách si můžete prohlédnout kopie fantaskních maskarónů z katedrály sv. Víta.

karel_iv_Vystava.jpg  

Dačického dům se touto výstavou připojuje k celorepublikovému programu oslav výročí narození císaře a krále Karla IV.  Dívá se však na výročí jiným úhlem pohledu. Ukazuje, že právě stavby představují nejvýznamnější symbol Karlovy osobnosti, ale především jakým způsobem probíhají jejich opravy, dokumentace nebo prezentace v současnosti, abychom se o nich dozvěděli více a předali je v dobrém stavu dalším generacím.

Chcete více informací nebo si objednat prohlídku?

Pošlete nám zprávu nebo nám zavolejte!